Uwaga: nie możemy monitorować wszystkich działań w ramach usługi metalograficzne PSN i nie zobowiązujemy się do tego

2019-08-26

Użytkownik nie będzie mógł nadal korzystać z zakupionego wcześniej dostępu do usługi PSN lub Oprogramowania, jeśli nie zaakceptuje wszystkich zmian. Usługi reklamowe Google mogą uzyskiwać informacje na temat Twojej lokalizacji z różnych źródeł. Wyjątkiem są gry internetowe dla wielu graczy dostępne w ramach usługi PlayStation™Now i niektóre gry bezpłatne. Uwaga: nie możemy monitorować wszystkich działań w ramach usługi metalograficzne http://metalografia-pik.pl/ PSN i nie zobowiązujemy się do tego. W przypadku Treści dostępnych w Google Play lub za pośrednictwem tej usługi mogą obowiązywać dodatkowe wymagania systemowe. Jeśli usługi Google są używane na rzecz firmy, firma ta akceptuje niniejsze warunki. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze usługi księgowe w jak największym stopniu spełniały oczekiwania naszych Klientów. Usługi księgowe z nami to sama przyjemność. Dalsze korzystanie z usługi PSN za pośrednictwem konta użytkownika lub kont jego niepełnoletnich członków rodziny po przesłaniu takiego powiadomienia będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Po zakupie usługi otrzymasz dostęp do specjalnego panelu, w którym można monitorować przychód i wydatki całej firmy oraz każdego pracownika z osobna. Nie wolno wykorzystywać usługi PSN ani żadnych dostępnych w niej Produktów do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, ani powiązywać ich z tego rodzaju działalnością. Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć pod adresem. W przypadku niezaakceptowania zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usługi lub w Warunkach korzystania z oprogramowania należy skontaktować się z nami w celu zamknięcia Konta. Uwaga: nie możemy monitorować wszystkich działań w ramach usługi PSN i nie zobowiązujemy się do tego. Funkcje dostępne w ramach usługi PSNW dowolnym momencie możemy zdecydować o wycofaniu funkcji z usługi. Poznaj rodzaje i sposoby otrzymywaniarachunków za usługi w Plusie. Usługi są świadczone „w takim stanie, w jakim się znajdują”. W przypadku ukończenia 7 lat, ale nieukończenia 18 lat utworzenie Konta z dostępem do usługi PSN i korzystanie z niego wymaga pomocy lub zgody rodzica bądź opiekuna. (viii) Nie wszystkie Produkty dostępne w ramach usługi PSN zostały sklasyfikowane i niektóre z nich mogą zawierać materiały i język przeznaczone dla osób dorosłych. Korzystając z usługi PSN i powiązanych z nią Produktów użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych w sposób wyjaśniony w tej polityce.